GARANTI innebærer gratis reparasjon på utsalgsstedet i reklamasjonstiden, eller bytterett dersom vi finner reparasjon uhensiktsmessig. Eventuelt kan vi tilby tilgodelapp, pålydende restverdien av produktet, som er produktpris minus kr 150 for hver bruksmåned. Denne er gyldig i 6 måneder i vår butikk. Ved bytting eller retur må varen leveres tibake i samme stand som ved kjøpet, - rengjort og uten skader. 

 

Garantien gjelder ikke tilbakebetaling, transport eller ansvar for følgeskader.

 

Varene selges som de er. Kunden må selv ordne transport til og fra utsalgsstedet. Vi anbefaler sterkt at vårt tilbud om gratis lån av tilhenger benyttes, fordi skader lett oppstår ved annen transport, og vi er ikke ansvarlig for transportskader. Ved ønske om hjemtransport må det gjøres egen avtale om dette.