top of page

Vaskemaskiner: Skal stå på et stødig underlag, og alltid i vater. Sjekk vanntilkobling før produktet startes, sjekk lommer m.m. for løse gjenstander. Eget vedlikehold; rengjør belg i døra, filter, såpekopp ca. 1 gang pr. måned ved normalt bruk.

Merk: aldri fyll for mye tøy i maskinen, dette svekker vaskeresultatet og slitasje på maskinen.

Tørketromler: Skal stå stødig på gulv eller på toppen av vaskemaskinen og alltid i vater. Ikke tørk mer en maskin er beregnet for. Rengjør filter i døren bruk, tøm vannbeholder også etter bruk.

Merk: metallfilter som er i bunnen av maskinen er det viktig å rense minst 1 gang pr. mnd. NB. Hyppig rens er en stor besparelse i strøm kost. 

Kjøl/Frys: Skal alltid vatres opp og stå støtt. Etter transport skal alltid produktet stå minimum 4 timer før strøm kobles til, merk vinterstid skal skapet stå minimum 12 timer i romtemperatur. Alle dagens kjøleprodukter skal ikke ha mindre en + 15 grader i rommet. Alle kjøleprodukter skal transporteres stående. Ved rengjøring ikke bruk skarpe gjenstander som kniv – skrujern. På vinteren skal det stå minimum 12 timer i romtemperatur  

 

 

Komfyrer: Skal alltid vatres opp og stå støtt. Bruk godkjent kontakt for tilkobling. 

 

 

Oppvaskmaskiner: Skal alltid vatres opp og stå støtt. Bruker er selv ansvarlig for at oppvaskmaskinen er riktig tilkoblet og godkjent av autorisert rørlegger. Bruk bare godkjent oppvaskmiddel i maskinen, skyll av tallerkener, fat ol. For å oppnå beste vaskeresultat. Rens filter i bunnen av maskinen 1 gang pr. uke ved normalt bruk. Kontroller fra tid til annen ut / innløps slanger for lekkasje.   

bottom of page