Vi har som forretningsidè å foreta miljøriktige reparasjoner og vedlikehold av brukte hvitevarer og omsette disse på en kundevennlig måte.

I 1978 startet jeg med reparasjon av hvitevarer hjemme i garasjen. Driften økte med årene, og butikken i Svaneveien ble etablert i 2015. Forretningsidéen var å gjenbruke brukte hvitevarer som var for gode til å bli skrotet, og å selge disse rimelig til forbrukerne, slik at miljøet ble best mulig ivaretatt, og etablere et billigere alternativ enn å kjøpe nytt. Derfor gis garanti på alle varer.